Tájékoztató védendő fogyasztóknak

Tisztelt Ügyfelünk!

A villamos energiáról szóló törvény a legnehezebb helyzetben lévő fogyasztókat védelem alá helyezi.

Ez azt jelenti, hogy a védendő fogyasztók jogosultak bizonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra, melyek azonban a villamos energia árát nem érintik. A támogatások célja az átmeneti nehézségek megoldásának megkönnyítése, de az energiafogyasztás díjának teljes megfizetésétől semmilyen esetben sem tudunk eltekinteni.

A védendő fogyasztók lehetnek:

 • szociálisan rászorulók és
 • fogyatékkal élők

Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatónkban leírt kedvezményeket és szolgáltatásokat csak egy felhasználási helyen veheti igénybe.

Szociálisan rászorulók

Milyen esetben minősül valaki szociálisan rászorulónak?

Ha nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket, illetve az alábbi juttatások valamelyikében részesül:

 • időskorúak járadékában,
 • aktív korúak ellátásában,
 • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
 • ápolási díjban, vagy
 • otthonteremtési támogatásban részesült a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll.

Milyen kedvezményekben részesülhet?

 • Előrefizetős mérő felszerelése (az előrefizetős mérő hasonlóan működik, mint a feltöltő kártyás mobiltelefon).
 • Részletfizetési kedvezmény évente egyszer, meghatározott feltételekkel – csak olyan fogyasztót illet meg, aki vállalja, hogy az esedékes részlet mellett az aktuális áramszámláját is határidőben befizeti. Elmaradás esetén kikapcsolás helyett a további vételezést előrefizetős mérőhöz kötjük. Amennyiben az előrefizetős mérőt nem igényli (vagy felszerelését akadályozza), megtörténik a kikapcsolás.

Mit kell tennie a kedvezmények igénybevételéhez?

A nyilvántartásba vételhez és a kedvezmények igénybe vételéhez minden esetben ki kell töltenie a fizetési felszólítóval együtt megküldött, illetve Ügyfélszolgálati Irodáinkban és honlapunkon megtalálható kérelmet, amelynek második oldalát a jogosultságot igazoló igazgatási szervnek (Önkormányzatnak) szintén ki kell töltenie és alá kell írnia.

Fogyatékkal élő fogyasztók

Milyen esetben minősül valaki fogyatékkal élőnek?

Ha

 • fogyatékossági támogatásban,
 • vakok személyi járadékában részesül,
 • a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása veszélyezteti a lakossági fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét.

Milyen különleges bánásmódot, illetve kiegészítő szolgáltatást igényelhet?

 • Szünetmentes áramforrás biztosítása, amennyiben fogyasztónk életét veszélyeztetné az áramellátásból való kimaradása.

Az alább megjelölt szolgáltatásokat csak akkor igényelheti, ha a háztartásban kizárólag fogyatékkal élő személyek élnek:

 • havi (időközi) mérőleolvasás felhasználási helyen,
 • rendkívüli, ingyenes mérő-pontossági felülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer,
 • készpénzben történő számla kiegyenlítés a felhasználási helyen,
 • egyedi segítségnyújtás a számla értelmezéséhez,
 • különleges mérőhely kialakítása.

A vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személyt, mint fogyatékkal élő fogyasztót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, amennyiben háztartásában van olyan nagykorú személy, aki nem fogyatékkal élő fogyasztó.

Mit kell tennie a kedvezmények igénybevételéhez?

A nyilvántartásba vételhez és a különleges bánásmód igényléséhez minden esetben ki kell töltenie az Ügyfélszolgálati Irodáinkban és a honlapunkon megtalálható kérelem első oldalát, a második oldalát a juttatást megállapító (pl. Önkormányzat) vagy folyósító szervnek (pl. Magyar Államkincstár), míg a harmadik oldalát az Ön kezelőorvosának kell kitöltenie és aláírnia, abban az esetben, ha a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása veszélyezteti a lakossági fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét.

A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.